Sign In

Đăng ký đề tài

Tin từ giáo vụ

Đăng ký Tiểu luận chuyên ngành khoá 14

(08/09/2018 16:00:46)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký môn Tiểu luận chuyên ngành)

Khoa CNTT thông báo đến SV K14, K13 (cả 2 hệ : Kỹ sư và hệ Sư Phạm CNTT) về việc đăng ký học môn Tiểu luận chuyên ngành như sau :

       Đối tượng : sinh viên CNTT K14 và sinh viên Sư phạm CNTT K14

  • Hình thức : Đăng ký qua mạng (tại trang web http://detai.baigiai.vn).
  • Thời gian : 12g00, 19/9/2017 tới 12g00, 22/9/2017

             Xem Kết quả : ngày 24/9/2019

              Giải quyết điều chỉnh, bổ sung (nếu có) : 24 – 25/9/2017

Lưu ý :

            Danh mục các đề tài và GVHD được đăng tải trên website của khoa, sinh viên xem và đăng ký trực tiếp trên mạng thông qua trang http://detai.baigiai.vn. Đây là trang web mới xây dựng lại trong quá trình thử nghiệm các em tiến hành đăng ký nếu có vấn đề gì thì báo về thầy Trung (0908617108 - trungnh@hcmute.edu.vn) nhé.

      Các em đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn (tại đây) rồi tiến hành cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, email trước khi đăng ký nhé.     Sinh viên phải đăng ký trong thời hạn nêu trên. Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

           Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất, và phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của GVHD đặt ra.

                                                                                    TP.HCM, ngày 17/09/2017

                                                                                                P.Trưởng khoa

 

                                                                                               

Đinh Công Đoan

 

 

 


  Tin liên quan


Đang xử lý