Sign In

Đăng ký đề tài

Tin từ giáo vụ

Đăng ký chuyên ngành khoá 15

(02/01/2018 22:31:21)

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoa Công nghệ Thông tin       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2015


 

  • Sinh viên khối công nghệ khóa 2015 tiến hành đăng ký chuyên ngành tại website dkdt.fit.hcmute.edu.vn

(Các em xem hướng dẫn đăng ký trên website dkdt.hcmute.edu.vn để đăng nhập lần đầu tiên vào hệ thống)

  • Sinh viên đăng ký hai nguyện vọng (NV1, NV2).

  • Sinh viên khối sư phạm không đăng ký chuyên ngành.

 

Thời gian đăng ký: Từ 12h00 ngày 3/1/2018 - 23h30 ngày 5/1/2018.

 

Kết quả đăng ký chuyên ngành sẽ được thông báo trên website Khoa CNTT vào ngày 07/1/2018.

 

BCN Khoa CNTT

 

  Tin liên quan


Đang xử lý