Sign In

Đăng ký đề tài

Tin từ giáo vụ

Thông báo hủy kết quả và đăng ký lại chuyên ngành khóa 15

(04/01/2018 10:40:56)

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoa Công nghệ Thông tin       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ VÀ ĐĂNG KÝ LẠI CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2015


    Vì có rất nhiều tài khoản của sinh viên do không đổi mật khẩu nên đã bị người khác dùng đăng ký chuyên ngành. Nay khoa thông báo hủy kết quả đăng ký chuyên ngành và tiến hành đăng ký lại.

Lưu ý: Các em có 01 ngày 4/1/2018 để đăng nhập và đổi mật khẩu, upload hình đại diện, sửa email và số điện thội trên hệ thống.

​Nếu các em không tự bảo vệ tài khoản của mình thì khoa không chiu trách nhiệm.

  • Sinh viên khối công nghệ khóa 2015 tiến hành đăng ký lại chuyên ngành tại website dkdt.fit.hcmute.edu.vn

(Các em xem hướng dẫn đăng ký trên website dkdt.hcmute.edu.vn để đăng nhập lần đầu tiên vào hệ thống)

  • Sinh viên đăng ký hai nguyện vọng (NV1, NV2).

  • Sinh viên khối sư phạm không đăng ký chuyên ngành.

 

Thời gian đăng ký: Từ 12h00 ngày 5/1/2018 - 23h30 ngày 7/1/2018.

 

Kết quả đăng ký chuyên ngành sẽ được thông báo trên website Khoa CNTT vào ngày 08/1/2018.

 

BCN Khoa CNTT

 

 


  Tin liên quan


Đang xử lý