Sign In

Đăng ký đề tài

Tin từ giáo vụ

Đăng ký khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

(27/02/2018 07:31:09)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký Khóa luận)

Khoa CNTT thông báo đến SV đủ điều kiện (cả 2 hệ : Kỹ sư và hệ Sư Phạm CNTT) về việc đăng ký khóa luận tốt nghiệp như sau :

       Đối tượng : sinh viên CNTT và sinh viên Sư phạm CNTT 

  • Hình thức : Đăng ký qua mạng (tại trang web http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn).
  • Thời gian : 18g00, 27/2/2018 tới 19g00, 01/3/2018

             Xem Kết quả : ngày 2/3/2018

              Giải quyết điều chỉnh, bổ sung (nếu có) : 3 – 4/3/2018

Lưu ý :

            Danh mục các đề tài và GVHD được đăng tải trên website của khoa, sinh viên xem và đăng ký trực tiếp trên mạng thông qua trang http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn. Đây là trang web mới xây dựng lại trong quá trình thử nghiệm các em tiến hành đăng ký nếu có vấn đề gì thì báo về thầy Trung (0908617108 - trungnh@hcmute.edu.vn) nhé.

      Các em đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn (tại đây) rồi tiến hành cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, email trước khi đăng ký nhé.  Sinh viên phải đăng ký trong thời hạn nêu trên. Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

           Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất, và phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của GVHD đặt ra.

                                                                                    TP.HCM, ngày 27/02/2018

                                                                                                P.Trưởng khoa

 

                                                                                               

Đinh Công Đoan

 

 

 

  Tin liên quan


Đang xử lý