Sign In

Đăng ký đề tài

Tin từ giáo vụ

Đăng ký tiểu luận chuyên ngành khóa 2015

(08/09/2018 22:39:25)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký môn Tiểu luận chuyên ngành)

Khoa CNTT thông báo đến SV K15, K14 (cả 2 hệ : Kỹ sư và hệ Sư Phạm CNTT) về việc đăng ký học môn Tiểu luận chuyên ngành như sau :

       Đối tượng : sinh viên CNTT K15 và sinh viên Sư phạm CNTT K15

  • Hình thức : Đăng ký qua mạng (tại trang web http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn).
  • Thời gian : 12g00, 10/9/2018 tới 21g00, 15/9/2018

             Xem Kết quả : ngày 18/9/2018

              Giải quyết điều chỉnh, bổ sung (nếu có) : 20 – 21/9/2018

Lưu ý :

            Danh mục các đề tài và GVHD được đăng tải trên website của khoa, sinh viên xem và đăng ký trực tiếp trên mạng thông qua trang http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn. Đây là trang web mới xây dựng lại trong quá trình thử nghiệm các em tiến hành đăng ký nếu có vấn đề gì thì báo về thầy Trung (0908617108 - trungnh@hcmute.edu.vn) nhé.

      Các em đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn (tại đây) rồi tiến hành cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, email trước khi đăng ký nhé.    

            Các em khối sư phạm và các em khóa cũ  nếu đăng nhập không được thì liên hệ thầy Trung, các em đã đăng ký với giáo viên hướng dẫn thì đăng nhập vào hệ thống kiểm tra thông tin lần cuối nhé.

         Sinh viên phải đăng ký trong thời hạn nêu trên. Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

           Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất, và phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của GVHD đặt ra.

                                                                                    TP.HCM, ngày 08/09/2018

                                                                                                P.Trưởng khoa

 

                                                                                               

Đinh Công Đoan

Danh sách đề tài và sinh viên đã đăng ký:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aLZUdan-YHDj1w9ie5Lu_cPzWvPWf6rgUmcZFh3L2pw/edit?usp=sharing

 

 

  Tin liên quan


Đang xử lý