Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 53 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Đề tài tốt nghiệp K12Tổng số đề tài : 90

STT Tên đề tài GVHD Chuyên ngành Tình trạng Số lượng Chi tiết
1 Xây dựng ứng dụng bảo vệ điện thoại trên nền tảng Android Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
2 Phát triển ứng dụng web dùng Spring MVC, Hibernate Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
3 Xây dựng ứng dụng phân tích và dự báo giá chứng khoán Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Chưa có sinh viên đăng ký 0 / 2 Chi tiết
4 Lập trình Game cho điện thoại di động Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Chưa có sinh viên đăng ký 0 / 2 Chi tiết
5 Xây dựng website cho phép đăng tải thông tin sản phẩm, đặt mua hàng online cho Công ty TNHH Công nghiệp Trí Tín (Sử dụng PHP hoặc JSP) Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
6 Tìm hiểu Android SDK, xây dựng ứng dụng game Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
7 Tìm hiểu Windows Phone, xây dựng ứng dụng game dành cho trẻ em Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
8 Tìm hiểu các thuật toán lập lịch và áp dụng cho vấn đề lập lịch hội đồn g luận văn Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Chưa có sinh viên đăng ký 0 / 2 Chi tiết
9 Tìm hiểu Spring MVC framework, xây dựng ứng dụng luyện thi tiếng Anh Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
10 Xây dựng website chia sẻ clip trực tuyến Mai Tuấn Khôi Công Nghệ Phần Mềm Chưa có sinh viên đăng ký 0 / 2 Chi tiết
11 Xây dựng game Poker Online trên nền tảng Android Mai Tuấn Khôi Công Nghệ Phần Mềm Chưa có sinh viên đăng ký 0 / 2 Chi tiết
12 Xây dựng website topscorers.net Mai Tuấn Khôi Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
Đang tải ...