Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 58 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tin từ giáo vụ

Đăng ký chuyên ngành khoá 14

(19/02/2017 - 03:03)

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoa Công nghệ Thông tin                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2014


 

  • Sinh viên khóa 2014 tiến hành đăng ký chuyên ngành tại website dkdt.fit.hcmute.edu.vn

(Các em xem hướng dẫn đăng ký trên website dkdt.hcmute.edu.vn để đăng nhập lần đầu tiên vào hệ thống)

  • Sinh viên đăng ký hai nguyện vọng (NV1, NV2).

  • Sinh viên khối sư phạm không đăng ký chuyên ngành.

 

Thời gian đăng ký: Từ 00h00 ngày 3/1/2017 - 21h00 ngày 06/1/2017.

 

Kết quả đăng ký chuyên ngành sẽ được thông báo trên website Khoa CNTT vào ngày 09/1/2017.

 

                                


BCN Khoa CNTT


  Tin liên quan


Đang tải ...