Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 54 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tin từ giáo vụ

Thông báo đăng ký đề tài tiểu luận chuyên ngành khóa 13

(19/02/2017 - 03:03)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                                         THÔNG BÁO

                              (v/v đăng ký môn Tiểu luận chuyên ngành)

Khoa CNTT thông báo đến SV K13  và các em SV K12 chưa làm tiểu luận chuyên ngành(cả 2 hệ : Kỹ sư và hệ Sư Phạm CNTT) về việc đăng ký học môn Tiểu luận chuyên ngành như sau :

 • Đối tượng : sinh viên CNTT K13, sinh viên Sư phạm CNTT K13 và các em SV K12 chưa làm tiểu luận chuyên ngành

  o Hình thức : Đăng ký qua mạng (theo hướng dẫn).

  o Thờigian: 10g00 ngày 12/9/2016 tới 16g00 ngày 18/9/201

 • - Đối với sinh viên K12 trở về trước và K13 sư phạm:  Đăng ký danh sách vào link sau trước ngày 12/09/2016 để được thêm tên vào danh sách được phép đăng ký đề tài tiểu luận chuyên ngành

 • https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mkFuP2ufteKv_l2_SmAwb3itOnQJ_--qoHaDfudsfNc/edit?usp=sharing

 • Xem Kết quả : ngày 19 -21/9/2016

 • Giải quyết điều chỉnh, bổ sung (nếu có) : 19 – 21/9/2016 

Lưu ý :

 • Danh mục các đề tài và GVHD được đăng tải trên website của khoa, sinh viên xem và đăng ký trực tiếp trên mạng (không phải hệ thống đăng ký môn học của trường)

 • Sinh viên phải đăng ký trong thời hạn nêu trên. Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

 • Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất, và phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của GVHD đặt ra. 

 • Sinh viên quên password có thể dùng chức năng  Reset password với email là email sinh viên
 • Các sinh viên đã đăng ký trước với GVHD thì kiểm tra lại đề tài của mình

                                                                                    TP.HCM, ngày 9/9/2016

                                                                                                P.Trưởng khoa

 

                                                                                               

                                                                                                Đinh Công Đoan


  Tin liên quan


Đang tải ...