Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 56 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tin từ giáo vụ

Thông báo đăng ký đề tài tốt nghiệp và học môn tốt nghiệp khoá 2012

(09/09/2016 - 18:18)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

 

 

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp và các môn học tốt nghiệp)

Khoa CNTT thông báo đến SV K12 (hệ thường và hệ sư phạm) về việc đăng ký LVTN và học các môn tốt nghiệp như sau :

-       Làm khóa luận tốt nghiệp (SV hệ chính quy và hệ sư phạm) :

 • Đối tượng :
  • Những sinh viên K12 hệ kỹ sư thuộc bộ môn nào căn cứ vào tiêu chuẩn do bộ môn đó đưa ra
  • Những sinh viên K12 hệ sư phạm muốn làm khóa luận với bộ môn nào thì phải thỏa mãn điều kiện do bộ môn đó đưa ra.

 

 • Hình thức đăng ký : Đăng ký theo hình thức do bộ môn công bố (đăng ký online trên trang đăng ký của khoa : http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn)
 • Danh mục các đề tài, và các thông tin liên quan : được đăng trên website của khoa CNTT.
 • Thời gian đăng ký : 26-02-2016 tới 3-03-2016
 • Xem kết quả : 7-03-2016 tới 10-03-2016
 • Học các môn tốt nghiệp :

-       K12 : Các môn tốt nghiệp : Chuyên Đề 1,2,3,4

 • Đối tượng : Các SV còn lại của K12 (hệ chính quy, không làm LVTN, nhưng có tổng số tín chỉ tích lũy >=122, thì được phép đăng ký học các môn tốt nghiệp).
 • Hình thức : Đăng ký tại VPK (C.Hạnh), nhớ ghi đầy đủ thông tin.
 • Thời gian : 25-02-2016 tới 03-03-2016
 •  

Lưu ý :

-       Chỉ những SV hội đủ tiêu chuẩn đã nêu được đăng ký làm LVTN, khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào khác.

-       Những sinh viên sau khi đã đăng ký đề tài LVTN thì tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất để thực hiện cho đúng tiến độ và phải tuân thủ những quy định do GVHD phụ trách đưa ra.

-       Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

-       Những sinh viên đăng ký học môn tốt nghiệp phải ghi đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký, nếu không sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

                                                                                    TP.HCM, ngày 23/02/2016

                                                                                                P.Trưởng khoa

 

 

                                                                                                Đinh Công Đoan
 

TIÊU CHUẨN ĐƯỢC LÀM KLTN ĐỐI VỚI SV CHUYÊN NGÀNH HTTT và CNPM VÀ MẠNG MÁY TÍNH

Tổng số tín chỉ  >= 133

Điểm trung bình tích lũy >= 6.5

của sinh viên tính đến thời điểm làm đề tài

Nhằm tạo ĐK tối đa cho các em làm KLTN, các bộ môn có thể TB cho sinh viên, nêu em nào gần đạt tiêu chuẩn (TC>=131, ĐTB>=6.3, 6.4) thì có thể làm đơn để khoa xem xét.


  Tin liên quan


Đang tải ...