Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 56 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tin từ giáo vụ

Thông báo đăng ký khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Mạng máy tính

(09/09/2016 - 18:19)

Khoa CNTT thông báo đến SV K11 (hệ thường và hệ sư phạm) về việc đăng ký LVTN của bộ môn Mạng máy tính như sau :
- Làm khóa luận tốt nghiệp (SV hệ chính quy và hệ sư phạm) :
o Đối tượng :

  • Những sinh viên K11 hệ kỹ sư có tổng số tín chỉ tích lũy >= 160 TC và điểm trung bình tích lũy >= 6.49 tính tới thời điểm này.
  • Những sinh viên K11 hệ sư phạm muốn làm khóa luận với bộ môn nào thì phải thỏa mãn điều kiện : tổng số tín chỉ tích lũy >= 171 TC và điểm trung bình tích lũy >= 6.5 tính tới thời điểm này..

o Hình thức đăng ký : Đăng ký theo hình thức đăng ký trên mạng, Danh mục các đề tài và GVHD được đăng tải trên website của khoa , sinh viên xem và đăng ký trực tiếp trên website http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn/(không phải hệ thống đăng ký môn học của trường) mọi thông tin đăng ký liên hệ trực tiếp Thầy Nguyễn Hữu Trung
o Danh mục các đề tài, sinh viên đạt tiêu chuẩn và các thông tin liên quan được đăng trên website của khoa CNTT.
o Thời gian đăng ký : 2-02-2015 tới 7-02-2015
o Xem kết quả : 10-02-2015 tới 15-02-2015
Lưu ý :
- Chỉ những SV hội đủ tiêu chuẩn đã nêu được đăng ký làm LVTN, khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào khác.
- Những sinh viên sau khi đã đăng ký đề tài LVTN thì tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất


  Tin liên quan


Đang tải ...