Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tin từ giáo vụ

Thông báo đăng ký khóa luận tốt nghiệp và các môn học tốt nghiệp

(09/09/2016 - 18:19)

Khoa CNTT thông báo đến SV K11 (hệ thường và hệ sư phạm) về việc đăng ký LVTN và học các môn tốt nghiệp như sau :
- Làm khóa luận tốt nghiệp (SV hệ chính quy và hệ sư phạm) :
o Đối tượng :

  • Những sinh viên K11 hệ kỹ sư thuộc bộ môn nào căn cứ vào tiêu chuẩn do bộ môn đó đưa ra
  • Những sinh viên K11 hệ sư phạm muốn làm khóa luận với bộ môn nào thì phải thỏa mãn điều kiện do bộ môn đó đưa ra.

o Hình thức đăng ký : Đăng ký theo hình thức do bộ môn công bố
o Danh mục các đề tài, sinh viên đạt tiêu chuẩn và các thông tin liên quan : được dán theo thông báo này tại khoa và được đăng trên website của khoa CNTT.
o Thời gian đăng ký : theo thông báo, hướng dẫn của bộ môn
o Xem kết quả : 10-02-2015 tới 15-02-2015

 

Học các môn tốt nghiệp :
- K09+K10+K11 : Các môn tốt nghiệp : Chuyên Đề 3 (Mã : 1285190)
và Chuyên Đề 4 (Mã : 1279250)
o Đối tượng : Các SV còn lại của K09+K10 và các SV đủ ĐK của K11 (hệ chính quy, không làm LVTN, nhưng có tổng số tín chỉ tích lũy >=147, hệ sư phạm có tổng số tín chỉ tích lũy >=158 thì được phép đăng ký học các môn tốt nghiệp).
o Hình thức : Đăng ký tại VPK (C.Hạnh), nhớ ghi đầy đủ thông tin.
o Thời gian : 2-02-2015 tới 7-02-2015
Lưu ý :
- Chỉ những SV hội đủ tiêu chuẩn đã nêu được đăng ký làm LVTN, khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào khác.
- Những sinh viên sau khi đã đăng ký đề tài LVTN thì tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất để thực hiện cho đúng tiến độ và phải tuân thủ những quy định do GVHD phụ trách đưa ra.
- Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.
- Những sinh viên đăng ký học môn tốt nghiệp phải ghi đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký, nếu không sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.
                                                                


  Tin liên quan


Đang tải ...